IMMUNITET W POLSCE ŹRÓDŁEM PATOLOGII

Oczywiście chodzi o immunitet, którym objęte są grupy uprzywilejowanych obywateli polskich w Polsce, a nie dyplomaci obcych państw. Powoduje on istnienie w życiu codziennym naszego kraju niespotykanych w czołowych państwach Zachodu różnych kast ludzi niedotykalnych, co wytwarza u nich poczucie demoralizującej bezkarności. Mają oni bowiem permanentną gwarancję nietykalności 24 godziny na dobę w każdej sytuacji, dopóki ekstra przywileju nie zostaną chwilowo pozbawieni. Najbardziej szkodliwe tego skutki występują w środowiskach polityków i sędziów, a więc wśród elit ludzi, którzy mają w kraju największą władzę. W ostatnich dniach jesteśmy właśnie świadkami kolejnych związanych z tym problemów. Czas więc kuć żelazo póki gorące i proponować publicznie rozwiązania, jak te sprawy naprawić i spowodować, aby więcej nie miały miejsca. Dla mnie postulatem najlepszym jest instytucję obecnego immunitetu po prostu zlikwidować. Ale mogą to zrobić tylko ci, których problem dotyczy, dlatego jest rzeczą zrozumiałą, iż patologii tej olbrzymia ich większość będzie broniła jak niepodległości, szermując najbardziej wzniosłymi i ufryzowanymi na szlachetność frazesami.

Czytaj dalej IMMUNITET W POLSCE ŹRÓDŁEM PATOLOGII

Józef Tischner: Historia filozofii po góralsku

Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli sie Turcy i Żydzi.

Górole byli tyz piyrsymi „filozofami”.

„Filozof” – to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: „mędrol”. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku?

Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole.

Czytaj dalej Józef Tischner: Historia filozofii po góralsku

KODEKS HAMMURABIEGO

Porządek prawny – Ówczesna cywilizacja nad wielkimi rzekami jak Tygrys i Eufrat oraz systemy nawadniania spowodowały szybki rozwój cywilizacyjny w tym regionie. Powstawały nowe osady i miasta. Rozwinął się handel i wymiana towarowa. jednak wraz z rozwojem miast pojawiły się ciemne strony życia społecznego – kradzieże, oszustwa, zabójstwa, rabunki, okaleczenia. Potrzebne stały się prawa określające co zrobić z tymi , którzy łamią normy życia we wspólnocie powstały pierwsze zapisy prawa to regulujące. Ale najsłynniejszy i najbardziej te kwestie regulujący okazał się kodeks Hammurabiego władcy Babilonu. Jak na ówczesne czasy było to nowatorskie posunięcie. Kodeks oprócz kar za łamanie reguł życia wspólnotowego regulował inne dziedziny życia. Np wprowadzono prawo bankowe, budowlane, opiekuńcze czyli podstawy dzisiejszego prawa opieki społecznej i socjalnej. Są zapisy regulujące prawa żołnierzy i ich stosunki z podwładnymi można by rzec pierwsze regulaminy armii. Do czego się to przyczyniło ano do rozwoju nie tylko gospodarczego ale i do rozwoju kultutralnego – obowjązek urzędnika znajomości pisma. Zaczęły też powstawać wówczas pierwsze poematy wiersze przykładem jest epos GILGAMESZA. jest to dowód na to, że potrzeba jest matką wynalazków i postępu cywilizacyjnego. Najciekawsza z tego w tym akcie prawnym jest jego pierwsza na świecie preambuła. Jednak aby ją poznać zapraszam do lektury kodeksu.

Jarosław Praclewski

Czytaj dalej KODEKS HAMMURABIEGO

Projekt zmian w podatku dochodowym

Pomysłodawca: Jarosław Praclewski, Częstochowa

Ustalenie wysokości i podstawy

Koszyk Genewski – zawiera potrzeby i minimum na 1 mieszkańca (zabezpieczenie bytu na minimalnym poziomie).

Ustalenia dokonane na podstawie konwencji UOP nr 102 o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego (1952 r.) i Karty Socjalnej Wspólnot Europejskich (1989 r.). Podstawą reformy i projektu jest ujednolicenie opłaty składki emerytalnej i zdrowotnej uzależnionej od dochodu, a jednocześnie likwidacja ZUS i NFZ oraz zawarcie konsensusu pomiędzy pracodawcą, państwem i podatnikiem. Czytaj dalej Projekt zmian w podatku dochodowym