Drodzy Koledzy i Członkowie WiS !

Proszę i wydaje polecenie, przygotować się do zbierania podpisów poparcia dla Komitetu partii Wolni i Solidarni w najbliższych wyborach do Sejmu RP.

Będzie to wielki wysiłek, bo do rejestracji listy ogólnopolskiej trzeba zebrać w co najmniej 21 okręgach po 5 tysięcy podpisów. Praktycznie w skali kraju, przy weryfikacji około 150 tys. Prowadzę rozmowy o poszerzeniu Komitetu o różne siły i środowiska.

Kolegów lokalnie też o to proszę.

Startujemy pod własna nazwą, żeby krzewić idee WiS i żeby pomiędzy coraz bardziej dzielącymi się odłamami narodu, na PiS i na PO, zbudować nową jakość, która nas Polaków zbliży do siebie. To ważne bieżące zadanie.

Nie kryję, że przekroczenie 5% progu będzie trudne. Ale co zbudujemy, tak czy inaczej będzie owocowało w kraju. Życzę wspólnego powodzenia, odłożenia na bok animozji między nami. Tym z nas, którym uda się znaleźć na biorących miejscach, na listach PiS, bo to uważają za słuszne, życzę osobistych i społecznych dokonań.

Być może, że do nazwy Partii w nazwie Komitetu można dopisać więcej, bez podwyższania progu. Wtedy dopiszemy: Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.

Pozdrawiam Kolegów serdecznie.

Przewodniczący Partii Wolni i Solidarni

Kornel Morawiecki

Odbył się Zjazd WiS – 15.06.2019 r., Warszawa, ul. Rakowiecka 30

Otrzymaliśmy zdjęcia ze zjazdu ogólnopolskiego WiS w Warszawie
ul. Rakowiecka 30 w dniu 15.06.2019 r., godz. 12:00 i felieton sympatyka WiS z Targówka w Warszawie, który zrealacjonował atmosferę i Zjazdu Ogólnopolskiego WiS. Bez retuszu i poprawek prezentujemy materiał ku refleksji.

Redakcja – Administracja Czytaj dalej Odbył się Zjazd WiS – 15.06.2019 r., Warszawa, ul. Rakowiecka 30

Drodzy Koledzy!

Dziękuje Wam za przyjazd na to partyjne spotkanie, w szczególności dziękuje tym którzy do tego spotkania doprowadzili

Ze względów medycznych nie ma mnie wśród Was. Jest to konwencja programowa, obrady członków naszej Partii, ale to nie jest Zgromadzenie Ogólne jako główna władza statutowa. Nie jest, bo wielu członków i kół nie zostało według statutu powiadomionych i nie jest bo co innego są liderzy kół, ale to koła pod przewodem liderów mają na Zgromadzenie Ogólne wybrać swoich delegatów w proporcji ustalonej do wielkości koła.

Na tej konwencji motecie koledzy krytykować moją działalność przewodniczącego, możecie korzystając z naszego wolnościowego statutu ustanawiać rótne nieformalne struktury pomocnicze służące rozwojowi partii Wolni i Solidarni.

Jednakże nie możecie wybierać władz statutowych ani zmieniać bardzo dobrego statutu.

To tyle zasadniczych spraw porządkowych.

Ważniejsze są nasze ideowe i polityczne zamiary. Wszystkich waszych porad wysłucham z uwagą. Główną polityczną bieżącą rolą naszej Partii jest niwelacja niszczących podziałów w narodzie. Będziemy starali się to robić w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ja prowadzę zaawansowane – niestety poufne, rozmowy na wysokim szczeblu. Ich celem jest poza niwelacją narodowego podziału zaistnienie naszej Partii w szerokiej świadomości społecznej przez start, choć nie samodzielny w wyborach.

Nasze długo falowe zamiary są jeszcze ważniejsze. Proponujemy nowy ustrój solidaryzm, proponujemy nowy kształt Europy od Atlantyku do Pacyfiku, gdyż tylko taka Europa w przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi będzie wstanie obronić swe wielosetletnie przywództwo w świecie.

Proponujemy też naprawdę nową Konstytucję dla Rzeczpospolitej – naszego drogiego państwa. Konstytucje na miarę XXI wieku.

Proszę was koledzy o poważne potraktowanie moich uwag. Obiecuje wzajemność. Życzę owocnych obrad dla naszej Partii i dla Polski.

Wrocław – Warszawa, dnia 15 czerwca 2019 roku

Przewodniczący Partii Wolni i Solidarni

Refleksje i mądrości uniwersalne Kornela Morawieckiego

gazeta „obywatelska” Kornela Morawieckiego

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.
Isaac Newton (1643 – 1727)

Ku rozwadze

Polski rząd i opozycja, media i elity nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom.

Rosyjski rząd, media i elity nastawiają Rosjan przeciwko Polakom. Komu to służy?

Nam z pewnością nie. Czytaj dalej Refleksje i mądrości uniwersalne Kornela Morawieckiego

SPOTKANIE: „Co daje wiara w Boga?”

Kornel Morawiecki, obywatelska, nr 168, 8-21.06.2018 r.

Daje, poczucie sensu. Życia, przemijania, świata.

Kształt, wyobrażenie Bożej Tajemnicy zależą od religijnej kultury, w której uczestniczymy, i od naszej dojrzałości.

Bóg zawsze przerasta, a przynajmniej powinien przerastać naszą wiedzę.

Wiara ma być ponad wiedzą.

Wierzący wierzą w istnienie Boga, niewierzący wierzą w Jego nieistnienie.

Przecież tego nie wiemy, nie rozumiemy bytu ani niebytu.

Nie znamy odpowiedzi na pytanie Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716): dlaczego jest coś, a nie ma nic?

Wiara w niepojętego Boga uzasadnia nasze starania, trudy, cierpienia i radości. Daje siłę osobistej i zbiorowej obecności na ziemi.

Bóg jest gwarancją, że wszystko jest po coś.

Tym, którym trudno uwierzyć w jakiegokolwiek Boga proponuję: uwierzcie w sens. Nieustannie przemijając trwali i będą trwać ci, co uwierzą w sens swojego trwania.

Dla wierzących Bóg jest Sensem. Dla niewierzących niech Sens będzie Bogiem. Tu się spotkajmy.

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE DO LIKWIDACJI

Platforma Obywatelska ogłosiła, że trzeba zlikwidować Urzędy Wojewódzkie. Władzą wojewódzką zostałyby wówczas jedynie Urzędy Marszałkowskie. Dla mnie jest to postulat po prostu głupi, bo urząd Wojewody w tradycji Rzeczpospolitej jest obecny od setek lat. Tworem nam obcym było natomiast utworzenie po roku 1989 Urzędów Marszałkowskich i dlatego to je należy zlikwidować. Aby w Polsce przywrócić normalność na poziomie regionalnym – trzeba znieść kosztowną i absurdalnie dublującą się dwuwładzę wykonawczą na szczeblu wojewódzkim. Dlatego postuluję zniesienie władzy Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego, a zachowanie władzy Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego. Darzę szacunkiem i z serca popieram ambitną politykę obecnie rządzącego obozu, jednakże mam też własne republikańskie koncepcje polityczne, które służą dobru Ojczyzny. Trzeba wiedzieć, że wolność republikańska oznacza przede wszystkim samorządność. I nie bójmy się debaty o jak najszerszej samorządności z powodu tego, że temat ten obecnie zawłaszcza totalna opozycja. Dla nich bowiem samorządność jest jedynie doraźnym środkiem dla politycznej wojny z obozem rządzącym, a dla nas jest celem dla uzdrowienia Ojczyzny. Dlatego uważam, że Wojewoda ma być nie jak dotąd mianowanym z Warszawy namiestnikiem rządu, ale samodzielnym przywódcą regionalnym wybieranym na kadencje w wyborach powszechnych na szczeblu wojewódzkim. Z takiego wyboru ma pochodzić również jeden tylko wicewojewoda, sekretarz i skarbnik województwa. W nowej sytuacji Wojewodzie podlegać ma połączony w jedno dotychczasowy aparat administracyjny Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, co jednak oznacza, że biurokracja ta musi być solidnie odchudzona. Jednakże zachowane być muszą samorządowe Sejmiki Wojewódzkie, jako organy wojewódzkiej władzy ustawodawczej.

Czytaj dalej URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE DO LIKWIDACJI

LOS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Osoby niepełnosprawne to bardzo pojemne i wielorakie pojęcie, a przeciętne warunki ich życia świadczą o rzeczywistym stanie danego państwa i panującym w nim poziomie kultury społecznej. Wszyscy wiemy, że Polska pod tym względem wśród krajów naszej zachodniej cywilizacji jest na dalekim miejscu. To wynik negatywnego spadku zarówno po wieloletniej dyktaturze komunistów, jak i po prawie już 30 letnim okresie III RP, gdzie też niewiele robiono. Dopiero od niedawna los niepełnosprawnych Polaków staje się przedmiotem coraz większej troski państwa, jak i środowisk społecznych. O zmianie polityki państwa decyduje jednak wymiana jego rządzących i urzędniczych elit na wszystkich poziomach, aby tworzyć dobre prawo oraz uczciwie je stosować. Natomiast środowiska prywatne potrzebują czasu, aby dysponować znaczącymi dla niesienia pomocy możliwościami. W chwili obecnej na terenie Sejmu mamy do czynienia w mojej opinii z polityczną i społeczną hucpą, dla celów której cynicznie wykorzystuje się niepełnosprawne dzieci i inne osoby.

Czytaj dalej LOS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE