Józef Hemerla: Wspomnienia Sybiraka (cz. II)

Tu przeczytasz część I

VII. Pierwsza Wielkanoc

Na Syberii, o tej porze roku jest jeszcze, pełna zima, ale jest też coraz więcej słońca. Ponieważ obowiązywał rygorystyczny zakaz zgromadzania się, to też każda rodzina, na swój sposób organizowała sobie radosne Alleluja. Śpiewaliśmy ale oczywiście po cichutku i ze Izami w oczach. Nie było święcenia pokarmów, bo i jakiego, tylko ten chleb na kartki i zupa ze stołówki. O drugim nie było mowy. To tylko te święta, które wypadały w niedzielę można było po swojemu świętować. Przez 6 lat nie mieliśmy księdza i nie widzieliśmy kościoła.

Księża podzielili los inteligencji polskiej, która została wywieziona do ZSRR i zlikwidowana. Czytaj dalej Józef Hemerla: Wspomnienia Sybiraka (cz. II)

Antifa została założona przez NKWD

dr Rafał Brzeski, Warszawska Gazeta, nr 35 (585), 31.08- 6.092018 r.

W Polsce pojawiła się w latach 90. i zgodnie z opracowanym przez NKWD wzorcem z lat 30. głosi, że „jest nieformalnym ruchem antyfaszystowskim, pozbawionym jakiegokolwiek kierownictwa czy wewnętrznej hierarchii”. Jak przed laty organizuje demonstracje i wywołuje „zadymy” z każdym ruchem „faszystowskim”, za który uważa m.in. Polską Wspólnotę Narodową, Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowe Odrodzenie Polski czy Młodzież Wszechpolską. Czytaj dalej Antifa została założona przez NKWD

KRZYŻ LEGIONOWY – Bojownikom o niepodległość Polski

Odznaka Legionowa nie była wyjątkiem. Legioniści w brygadach i pułkach chętnie tworzyli odznaczenia, które były symbolem ich poświęcenia dla ojczyzny i wierności ideałom wyznawanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Odznaczenia przyznawane legionistom przez władze wojskowe państw centralnych często budził)’ sprzeciw. W związku z tym, kilka miesięcy po powołaniu do życia Legionów Polskich, powstała koncepcja utworzenia orderu nawiązującego do polskiej tradycji walki z imperializmem Moskwy. Mial być nim Krzyż Cnocie Wojskowej, którego projekt bezpośrednio odnosił się do stylistyki Virtuti Militari. Mimo zaawansowanych prac nad kwestiami formalnymi kryzys przysięgowy oraz inne przeciwności losu udaremniły jego wprowadzenie. Wówczas szczególną uwagę zwrócono na odznaki wprowadzane przez poszczególne brygady i ich pułki. Nadawane w Legionach Polskich, były jednymi z pierwszych odznaczeń niepodległej Rzeczypospolitej. Czytaj dalej KRZYŻ LEGIONOWY – Bojownikom o niepodległość Polski

Rzemieślnicza ballada w Wolnej Polsce

Do dziś czuję się rzemieślnikiem, jako mistrz rzemiosł artystycznych ceramiki, jubilerstwa i metaloplastyki, człowiekiem manualnym, potrafiącym własnym umysłem i rękoma zrobić i wyprodukować wszystko, co człowiekowi jest potrzebne w rzeczywistości, marzeniach i fantasmagorii wszelakiej.

Swą przygodę z rzemiosłem rozpocząłem mając 18 lat, kiedy jeszcze chodziłem do dziennego liceum i przygotowywałem się właśnie do zdawania egzaminu dojrzałości, czyli matury, i startu na wymarzone studia. Czytaj dalej Rzemieślnicza ballada w Wolnej Polsce

Józef Hemerla: Wspomnienia Sybiraka (cz. I)

I. Aresztowanie

Zacznę od pytania jak to się stało, że znalazłem się w strefie władania przez ówczesny ZSRR? Otóż po pierwszej wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości, rząd Polski stworzył możliwości zasiedlania terenów wschodnich rdzennymi Polakami.

Mój Ojciec, który był równocześnie chłopem, rzemieślnikiem i robotnikiem zdecydował opuścić rodzinna, miejscowość w woj. częstochowskim. Skorzystał, z dogodnych warunków, parcelacji i kupił 7 ha urodzajnej ziemi w woj. tarnopolskim i tam pracował i mieszkał wraz z rodziną do wybuchu II wojny światowej.

Ja, jako ostatni z czworga rodzeństwa urodziłem się już na terenach wschodnich. Czytaj dalej Józef Hemerla: Wspomnienia Sybiraka (cz. I)

DELEGACI

Tomasz Pernak, Warszawska Gazeta, nr 34/584, 24-30.08.2018 r.

Polska konstytucja w żaden sposób nie reguluje wieku emerytalnego sędziów. W tej sytuacji wiek ten reguluje ustawa. Kto uchwala ustawy? Parlament. W jaki sposób? Większością głosów. Jak ją uzyskać? W demokratycznych wyborach. Czy ustawy są motywowane politycznie? Tak, to się nazywa demokracja, a demokracja to: „rozumna troska o dobro wspólne”. Decyzje lekarskie są motywowane medycznie, decyzje inżynierskie inżyniersko, a parlamentarne politycznie. Czytaj dalej DELEGACI

ODZNAKA 1. KOMPANII KADROWEJ

W środku krzyża został umieszczony biały orzeł bez korony. Na jego ramionach widnieją inicjały „I” i (Józef Piłsudski) oraz data 6/VI11 1914. Tego dnia, na krótko przed świtem, 1. Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy Królestwa Polskiego. Na jej czele stał wyznaczony przez Józefa Piłsudskiego por. Tadeusz Kasprzycki – oficer Związku Strzeleckiego.

jest to odznaka jednoczęściowa o średnicy 39 mm, wykonana w srebrzonym tombaku i numerowana na nakrętce. Według Zdzisława Sawickiego i Adama Wielechowskiego, autorów pracy poświęconej odznakom Wojska Polskiego w latach 1918-1945, było 149 jej nadań.

Odznakę stanowi wypukła tarcza z emaliowanym na czerwono krzyżem okolonym pierścieniem z napisem 1 KOMPANIA KADROWA. Czytaj dalej ODZNAKA 1. KOMPANII KADROWEJ

Kto nas pakuje w węgiel z Rosji

PIOTR GABRYEL, DoRzeczy, nr 34/286 z 20-26.08.2018 r.

Polska, uciekając spod deszczu – dominacji rosyjskiego gazu, trafia pod rynnę – rosnącego importu rosyjskiego węgla.

I powodu braku naszego węgla w 2017 r. sprowadzono do Polski, głównie z Rosji, aż 3,4 min ton tego surowca – 60 proc. więcej niż w 2016 r. l szacunki z pierwszych miesięcy tego roku dowodzą, że w 2018 r. import węgla wzrośnie do 17 min ton – i aż 0 proc. będzie pochodzić Rosji. Czytaj dalej Kto nas pakuje w węgiel z Rosji