Tajemnice Pasji. Muzeum 303

Niezależny Lublin NL 24 TV

Opracował: Jarosław Praclewski Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny