Niepokorni, niezłomni, wyklęci – Tajemnice Pasji

Opracował: Jarosław Praclewski Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny