Przeciw bezprawiu w centrum kraju

Ksawery Jasiak, Dodatek „Żołnierze Wyklęci 1943-1963 – Poakowskie szeregi” do Rzeczpospolitej, 4.05.2011 r.

Próbą wytrwałości w postanowieniu kontynuowania walki o wolność było ogłoszenie dekretu amnestyjnego oraz wezwanie żołnierzy AK do ujawnienia się i uznania kontrolowanego przez komunistów rządu. Dla „Warszyca” „amnestia” była nie do przyjęcia, uznawała bowiem żołnierzy AK za przestępców

Będziemy trwać na stanowiskach i walczyć tak długo, aż nie zniknie niewola i ucisk, aż nad Polską nie rozgorzeje słońce prawdziwej wolności i prawdziwej demokracji. – Kpt „Warszyc” Czytaj dalej Przeciw bezprawiu w centrum kraju

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni

Na podstawie Rozdziału VIII Zgromadzenie Ogólnego pkt 8.1. Statutu Partii Wolni i Solidarni uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) o godz 12:00 – w pierwszym terminie, a o godz 12:30 – w drugim terminie,

w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ulica Rakowiecka 30
Audytorium im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego
pawilon nr 1

Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni

Zgodnie z powyższym Koła powinny zgłosić wybranych delegatów na Zgromadzenie Ogólne najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie delegatów na adres poczty elektronicznej monikaadam83@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska delegata oraz numeru Koła, które reprezentuje.

Zgłaszanie delegatów po wyznaczonym terminie nie będzie miało mocy sprawczej.

Jednocześnie prosimy o przesyłanie inicjatyw programowych, w tym środowiskowych oraz projektów zmian do Statutu Partii Wolni i Solidarni w terminie do 10 maja br.

PRZEWODNICZĄCY PARTII
Wolni i Solidarni
KORNEL MORAWIECKI
Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni

20 tysięcy Orląt

Kazimierz Krajewski, dodatek „Żołnierze Wyklęci 1943-1963 Młodzi Niepokorni” Rzeczpospolitej, 18.05.2011 r.

Konspiracja to słowo nasuwające nam na myśl ciężką pracę pełną trudu i poświęcenia. Działalność niebezpieczną i wymagającą wiele rozwagi i ostrożności. Nie prowadzimy dywersji i walki zbrojnej. Prowadzimy pracę wychowawczą i samokształceniową. Chcemy osiągnąć nasze ideały i jawnie służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Chcemy mieć wolną i sprawiedliwą Polskę, Polskę, której nie będzie rozkazywać „dobroduszna” sowiecka Rosja. Chcemy Polski niezależnej od nikogo. Za te dążenia jesteśmy srodze prześladowani.

Wiemy, jak ciężka i mozolna jest nasza służba.

(Fragment rozkazu 3/51 komendanta Hufca Podziemnej Organizacji „Orlęta” z 26 marca 1951 r.) Czytaj dalej 20 tysięcy Orląt

Olszewski odszedł Judasze pozostali

Mirosław Kokoszkiewicz, Warszawska Gazeta, nr 7, 15-21.02.2019 r.

Premier Jan Olszewski zadał dramatyczne i ciągle aktualne pytanie Czyja będzie Polska? Oto poruszający fragment tego wystąpienia:

– Jest Polska, była Polska przez czterdzieści parę lat – bo to jednak była Polska – własnością pewnej grupy. Własnością z dzierżawy, może nawet raczej przez kogoś nadanej. Po tym myśmy w imię racji, własnych racji politycznych, zgodzili się na pewien stan przejściowy. Na kompromis, na to, że ta Polska jeszcze przez jakiś czas będzie i nasza, i nie całkiem nasza. I zdawało się, że ten czas się skończył. Skończył się wtedy, powinien się skończyć, kiedy uzyskaliśmy władzę pochodzącą z demokratycznego, prawdziwie demokratycznego wyboru. A dzisiaj widzę, że nie wszystko się skończyło, że jednak wiele jeszcze trwa i że to, czyja będzie Polska, to się dopiero musi rozstrzygnąć. (…) Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie, wtedy kiedy ten gmach opuszczę, (…) wyjść na ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. Źródło: Tomasz Gzell/PAP Czytaj dalej Olszewski odszedł Judasze pozostali