POMNIK KU CZCI SZARYCH SZEREGÓW

Pomnik ku Czci Szarych Szeregów

Początek

Pomysł uhonorowania wybitnych postaci związanych z Szarymi Szeregami w rejonie częstochowskim powstał w 2011 roku. Pragnęliśmy uhonorować czterech wyróżniających się druhów, najbardziej zasłużonych dla regionu.

Wstępny projekt

Początkowo miał to być pomnik wykuty w głazie z tablicami informacyjnymi o harcerzach. Po zainteresowaniu IPN naszym pomysłem otrzymaliśmy sugestię by wykonać godny obelisk np. w kształcie sześcianu z tablicami kamiennymi.

Rozwój projektu

Po uzggodnieniach z IPN i Urzędem Miasta Częstochowy ustaliliśmy, że obelisk będzie w kształcie pagonu mundurowego zwieńczony orłem z okresu II RP oraz zaopatrzony w szklane tablice informacyjne.

Uzgodnienia i budowa

Ruszyliśmy z uzgodnieniami, ustaleniem finansowania i decyzjami. Całość udało się zamknąć w 4 latach korespondencji z Urzędem Miasta, IPN i ewentualnymi inwestorami, z których na finalnym etapie została tylko IPN, Fundacja Tauron S.A. i rodzina Baranowskich.